23.04.2024

Plná moc na pár kliknutí? Chystá se registr zastupování - tzv. REZA!

Senát schválil novelu zákona o základních registrech, která umožní elektronické vystavování plných mocí a vytvoří pro ně centralizovaný systém, kde budou k dispozici úřadům.
 

Jak to bude v praxi fungovat?

  • Potřebné údaje vyplníte v Portálu občana.
  • Potvrdíte je Identitou občana, která slouží k ověření totožnosti a nahrazení fyzického podpisu.
Celý proces se tak zjednoduší na pár kliknutí. I tam, kde je potřeba úředně ověřený podpis.
 
Digitální plné moci budou použitelné i opakovaně, a navíc se počítá s vytvořením formulářových plných mocí pro rozmanité účely.

Elektronická plná moc bude praktická třeba v případě, kdy za vás každoročně podává daňové přiznání totožný účetní, nebo budete-li potřebovat bezodkladně řešit své záležitosti ze zahraničí.

I nadále bude možné udělit plnou moc v listinné formě. Elektronizace je možnost, nikoliv povinnost.

A kdy se to celé spustí? Zřejmě již 1. července letošního roku!

Správcem systému bude Digitální a informační agentura.