24.04.2024

Marián Mészáros si pre Vás v spolupráci s nakladateľstvom FORUM pripravil webinár na tému: Šikana a diskriminácia na pracovisku: aká je hranica a kde stojí právo?

Webinár je určený najmä zamestnávateľom, vrcholovým manažérom, personalistom, podnikovým právnikom a manažérom ľudských zdrojov, ktorých cieľom je získať informácie o tom, ako odhaliť šikanu na pracovisku a ako takúto situáciu na pracovisku riešiť.

Termín: 30.04.2024 v čase od 9:00-11:00

Témami budú:

  • Zásada rovnakého zaobchádzania a diskriminácia
  • Antidiskriminačný zákon
  • Dobré mravy, zneužitie práva
  • Šikana, mobbing, bossing
  • Sťažnosť zamestnanca a právna ochrana
  • Mzda za rovnakú prácu
  • Kyberšikana
  • Súdne rozhodnutia


Nepremeškajte túto vzdelávaciu príležitosť!


Registrácia na webinár : https://eduardo-online.sk/produkt/sikana-a-diskriminacia-na-pracovisku-aka-je-hranica-a-kde-stoji-pravo/