06.06.2024

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa nadobudne účinnosť už čoskoro!

Pred niekoľkými dňami vstúpil do platnosti nový zákon, ktorý zásadne mení spotrebiteľské právo a implementuje smernice EÚ.

Od 01.07.2024  prinesie novoprijatý zákon viacero zásadných noviniek, ako napríklad:

Predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy - z doterajších 14 na 30 dní
Zjednotenie právnej úpravy a nové pojmy - napríklad digitálne služby a zmluva s digitálnym plnením
Nové inštitúty pre zníženie ukladania sankcií - zníženie alebo odpustenie sankcií ak obchodník napravil nežiaduci stav
Ochrana spotrebiteľov pred cenovou manipuláciou - uvádzanie najnižšej ceny tovaru za posledných 30 dní
Odstránenie administratívnej záťaže - nebude povinnosť ohlasovať obci zrušenie obchodnej prevádzky
Efektívnejší dohľad v digitálnom prostredí - úprava dohľadu nad spotrebiteľmi v digitálnom prostredí
Reklamácie - zjednodušenie reklamačného procesu

Zhrnutie podstatných zmien pre Vás pripravil Marek Beľujský. Článok vyjde čoskoro, zostaňte naladení!